Velkommen til Skogens Lykke Barnehage

Skogens Lykke Barnehage AS er en privateid barnehage som ligger idyllisk til på Arnevik - Vollen. Dyr og dyrehold er en stor del av vår hverdag. Vi bruker den flotte naturen i nærmiljøet så mye vi kan :-) På bildet ser dere barna som stolt har funnet gnagepinner til kaninene.

 

Barneantallet har bestått av ca 19 barn de siste åra. Vi har to avdelinger med hver sin inngang. En fra 0-3 år som kalles Lykkebarna og en fra 3 - 6 år som kalles Skogsbarna. Disse er igjen delt opp i grupper med dyre- og innsektsnavn. På morgenen og ettermiddagen er vi blandet gruppe.

Ett av måla er å være i konstant utvikling. Men på noen områder ønsker vi å holde litt igjen - som i forhold til den gamle norske bondekulturen. Noen av de beste barndomsminnene er fra gårdsbesøk med nærkontakt med dyra. Der alle dyr hadde sitt navn. Det er nok mange som kan si seg enig idet. Akkurat dette tilbyr Skogens Lykke. Vi har daglig omsorg for to ponnier, to geiter, en liten dueflokk, to kaniner, to høner og en hane. Barna har vært med på å plante og så. Nå som vi er medlem av Moland Landbrukslag får vi oppleve dyrking i større skala.


Pedagogisk sett har vi utviklet oss og funnet en form som passer oss. Vi er en stabil personalgruppe som har rom for gode diskusjoner. Vi utfordrer hverandre tankemessig i personalmøtene og i hverdagen, hvor vi legger vekt på å få fram essensen i pedagogikken vår. Vi har det under huden og er samspilte på vår pedagogiske plattform og grunnsyn. Hvordan vi møter barna og hva som påvirker. Vi lufter tankene rundt hva som er viktig for å gjøre hverdagen god for alle. Vi skal ha det godt sammen og vi husker på at vi er der for barna, det er deres barnehage og starten på ett langt liv som vi i veldig stor grad påvirker og har ansvar for.

Arendal kommune har fokus på kvalitet og kompetanseheving og i den forbindelse støtter vi oss mye på Line Melvolds fornuftige tanker. Hun er innleid for å holde samlinger, utfordre og utvikle pedagogene.

"Vi sørger for at barna får ha en god verdighet, det er vårt ansvar. De er så nye i livet. Når er det man lykkes i arbeidet med å ivareta barns perspektiv og rettigheter? Vi må være mer en følgesvenn enn kommandør. Det skal være en grunnkjerne av tilstedeværelse og repekt i alle møtene vi har med barna i hverdagen og da er det ikke plass for overfladiskhet i relasjonene. Vi skal fortelle barna med hele vår tilstedeværelse at "jeg er her for deg".

Sammen går vi veien for at barnehagen skal være ett godt sted å være for hvert enkelt barn. For utvikling av barnehagen setter vi stor pris på innspill fra barn og foreldre/foresatte. Det er barna og dere vi er her for!
Vi er stolte av barnehagen vår og står sammen for å tilby dere ett godt og trygt tilbud. Takk til alle dere foresatte som lar oss være sammen med barna deres, som vi gleder oss over hver dag <3