Skogsbarna

Presentasjon av Skogsbarna

Tur på sjøen liker vi :-)

Skogsbarna er den eldste barnegruppen vår med barn i alderen fra 3 - 6 år. Vi har 14 flotte Skogsbarn fordelt på forskjellig alder.


De som hovedsakelig jobber på gruppa til Skogsbarna er John, Thomas og Nina. John er pedagogisk leder på avdelingen. Vi samarbeider tett på begge avdelingene og for at barna skal bli så trygge som mulig på oss, og i tillegg utfyller og utfordrer vi hverandre faglig og pedagogisk til det beste for barna. Nina har lang erfaring og er utdannet barne-og ungdomsarbeider. Thomas er assistent med flere års ansiennitet og jobber i tillegg litt som vaktmester. Barna setter pris på mennene våre i barnehagen. De gir en god balanse, både kollegialt, som rollemodeller og i kommunikasjonen med barna. Vi har stort fokus på felles holdninger, verdier og kommunikasjon slik at barna kan orientere seg trygt fram til hva som er greit og hva som ikke er greit. 


Ellers hjelper vi hverandre avdelingsvis når det trengs. Vi er en liten barnehage og ser på barnehagen som en felles enhet. Vi er alle opptatte av å ta godt vare på barna, styrke dem sosialt og gi dem trygge og utfordrende dager i tett samarbeid med foreldrene. Ingen sak er for liten og ingen sak er for stor til å bli tatt opp. Målet vårt er at vi sammen får til det aller beste for at hvert enkelt barn skal ha det godt og trygt i barnehagen.