Lykkebarna

Presentasjon av Lykkebarna

Bilde fra fellestur med familiene til Akvariet i Risør, med veldig bra oppmøte! 

Lykkebarna er gruppa med de minste barna våre.

3 åringene heter Skogsmus
1 - 2 åringene heter Harepus

Vi er heldige å ha 7 herlige Lykkebarn fordelt på forskjellig alder. De syns det er veldig gøy med dyra! Vi observerer dyra, setter oss inn i hvordan de beveger seg for å dramatiserer, samtaler om hva de liker å spise, og arbeider med dyra i estetiske fag som sang og formingsaktiviter.

For oss er det viktig at både barn og foreldre får oppleve trygghet i barnehagen vår, derfor er et tett og daglig foreldresamarbeid viktig for oss.

Vi bruker mye repitisjon av sanger, regler og eventyr fordi gjenkjenning er en kilde til mestring, læring, glede, samhold og utvikling for barn i denne alderen. Faste rutiner er vi også nøye på samtidig som vi er fleksible i forhold til nye barn og innkjøring. Det gir en myk overgang og skaper raskt en trygg hverdag for de små. 

Bemanningen vår ser slik ut: Pedagogisk leder for Lykkebarna er Wibekke (med 19 års erfaring fra barnehage hvorav 9 også som daglig leder). Målfrid har mer enn 20 års ansiennitet, Maria som barne- og ungdomsarbeider med 11 års ansiennitet og Nina 11 år og hun er også utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Kommunikasjon på tvers av avdelingene flyter godt og vi ser det som en stor styrke å være en liten og oversiktlig arena, i forhold til å kunne samarbeide om barna for å fange opp det hvert barn trenger å styrkes og øves på. 

Trygghet, omsorg, lek og humor er kjernen i hverdagen med holdningen om at barna har gode hensikter med hva de gjør. Vi veileder barna og er den trygge havnen når de er i barnehagen. Den trygge havnen de trenger for å være i en god utvikling. Velkommen til oss <3