Årsplan barnehageåret 20/21 - Kun tilgjengelig her

Her er årsplanen med kalender for barnehageåret 20/21. I samråd med foreldre i samarbeidsutvalget er planen bygd videre på tema fra i fjor med noen endringer, som nevnt på foreldremøte i høst. Vi håper den er til inspirasjon og nytte.