Velkommen til Skogens Lykke Barnehage

Skogens Lykke Barnehage AS er en privateid barnehage som ligger idyllisk til på Arnevik - Vollen. Dyr og dyrehold er en stor del av vår hverdag. Vi bruker den flotte naturen i nærmiljøet så mye vi kan :-)

 

Barnehagen har 36 fulltidsplasser og vi har to avdelinger. En for 0-3 år som kalles Lykkebarna og en fra 3 - 6 år som kalles Skogsbarna. Disse er igjen delt opp i grupper med dyre- og innsektsnavn. 

Ett av måla er å være i konstant utvikling. Verden er i utvikling og vi må følge med den. Det finnes nye pedagogiske trender. Men på noen områder ønsker vi å holde litt igjen - som i forhold til den gamle norske bondekulturen. Noen av de beste barndomsminnene til mange voksne er fra gårdsbesøk med nærkontakt med dyra. Der alle dyr hadde sitt navn. Det er nok mange som kan si seg enig idet. Akkurat dette ønsker vi å få til i en mindre skala. Til nå har vi daglig omsorg for to kaniner, to høner og en hane. De tre ponniene kommer tilbake når beitetida er over for i år. Barna har vært med på å plante og så. På sikt vil vi utvide og utvikle "gårdsbruket" vårt og vise barna gamle jordbruksredskaper og gjøre tingene på den gode gamle måten. Nå som vi er medlem av Moland Landbrukslag får vi oppleve dyrking i større skala.


Pedagogisk sett er vi ute etter å utvikle oss og finne en form som passer oss. Det skal være rom for gode diskusjoner. Sammen går vi veien mot felles løsninger. For utvikling av barnehagen setter vi stor pris på innspill fra barn og foreldre/foresatte. Det er dere vi er her for!
Vi er stolte av barnehagen vår og står sammen for å tilby dere ett godt og trygt tilbud.  Takk til alle dere foresatte som lar oss være sammen med barna deres, som vi gleder oss over hver dag :-)