Skogsbarna

Presentasjon av Skogsbarna

Litt planting av blomster :)

 Skogsbarna er den eldste barnegruppen vår med barn i alderen fra 3 - 6 år.

6 åringene heter Rådyr
5 åringene heter Gresshopper
4 åringene heter Ekorn

Vi har 7 flotte Skogsbarn fordelt på forskjellige alder.
Det er disse barna som har dyrestellet. De er veldig glad i dyra.
De som jobber mest på gruppa til Skogsbarna er John i en del av sin 100 % stilling som pedagogisk leder, Nina jobber i 80 % assistentstilling (snart ferdig utdannet som barne- og ungdomsarbeider) og Maria som er barna- og ungdomsarbeider fordeler sin 60 % på begge avdelingene.
Ellers hjelper vi hverandre avdelingsvis når det trengs, og vi ser på barnehagen som en stor enhet.
Vi er alle opptatte av å ta godt vare på barna. Styrke dem sosialt og gi dem trygge og utfordrende dager i tett samarbeid med foreldrene. Ingen sak er for liten og ingen sak er for stor til å bli tatt opp. Sammen får vi til det beste for hvert enklet barn, dette er noen av våre mål.