Lykkebarna

Presentasjon av Lykkebarna

Noen av lykkebarna er med og steller geitene.

Lykkebarna er gruppa med de minste barna våre.

3 åringene heter Skogsmus
1 - 2 åringene heter Harepus

Vi er heldige å ha 10 herlige Lykkebarn fordelt på forskjellig alder. De syns det er veldig gøy med dyra! Vi observerer dyra, setter oss inn i hvordan de beveger seg for å dramatiserer, samtaler om hva de liker å spise, og arbeider med dyra i estetiske fag som sang og formingsaktiviter.

For oss er det viktig at både barn og foreldre får oppleve trygghet i barnehagen vår, derfor er et tett og daglig foreldresamarbeid viktig for oss.

Vi bruker mye repitisjon av sanger, regler og eventyr fordi gjenkjenning er en kilde til mestring, læring, glede, samhold og utvikling for barn i denne alderen. Faste rutiner er vi også nøye på samtidig som vi er fleksible i forhold til nye barn og innkjøring. Det gir en myk overgang og skaper raskt en trygg hverdag for de små. 

Vi som jobber hos Lykkebarna er Wibekke som pedagogisk leder i 70 %, Marit som pedagogisk leder i 30 %, John dekker opp tre av de største med noe av sin pedagogstilling, Målfrid i 80 % assistentstilling og Maria foredeler sin 60 % stilling som barne- og ungdomsarbeider på begge avdelingene.