Null mobbing

Vi skal ikke ha mobbing i barnehagen eller andre steder. Derfor jobber vi aktivt med vennskap, sosial kompetanse, trygghet og empatiutvikling i Skogens Lykke. På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.