Barnehagens vedtekter

Her er barnehagens gjeldende vedtekter.