Informasjon til dere som vurderer om vår barnehage skal bli deres barnehage også.

Å velge barnehage er ett stort valg. Å begynne i barnehage etter en liten, trygg, lun og varm hjemmetilværelse, er ett stort skritt, for både foreldre og barn.

Skrittet kan være skremmende og spennende. Det kan vekke uro men også forventning. Vi i Skogens Lykke forstår. Vi har alle sammen barn selv. Vi er ett sammensveiset og stabilt personal med lang erfaring og mye kompetanse.

Visjonen vår er:

Trygge omgivelser gir de beste forutsetninger for personlig vekst og vilje til utfoldelse.

Når barna er trygge vil de også utvikle seg og tørre å ta en utfordring.

Vennskap, mestring og livsglede står i høysetet.

Den første og viktigste oppgaven vi har i forhold til hver enkelt familie er å gjøre de foresatte trygge på oss for da blir også barna trygge. Dere foresatte er og vil alltid være de viktigste i deres barn(s) liv. De kjenner dere, reaksjonene deres, utstrålingen dere har og hva dere signaliserer. De leser oss alle sammen. Det som er trygt for dere er også trygt for dem.

Vi gir trygghet, varme, omsorg, støtte, anerkjennelse, humor og ikke minst; vi ser barna. Dette setter vi som noen av de aller viktigste verdiene i hverdagen. Vi gir utfordringer som vi hjelper barna med å strekke seg etter. Både gjennom hverdagslige hendelser og miljøet, naturen og dyra som er rundt dem. Vi er ikke så mange. Per i dag er vi 17 barn fordelt på stor og liten avdeling. De minste (0 - 3 år) har sin helt egen avdeling som er trygt tilrettelagt for dem og ute har de sitt eget uteområde som også er tilrettelagt for dem. De liker faste rammer, rutiner og gjentakelse. En liten tur ned for å hilse på, synge for og kose med hestene er lang og eventyrlig nok. Om sommeren plukker vi bjørnebær og bringebær langs veien. Vi passer på det vi har dyrket selv og vi steller med dyra oppe i barnehagen. Å leke ute med sand, vann, snø, lete etter kryp og kjøre på mopedene våre er dagligdagse gjøremål. Musikk - og sangstund, eventyr, rim og regler og lek med ord setter de stor pris på og de lærer og utvikler seg i språket. Vi bruker litt tegn til tale da vi ser at det er til stor glede for de minste i språkutviklinga og det å gjøre seg forstått på ett tidlig tidspunkt og mestringsfølelsen det gir.

For de største (3 - 6 år) gjelder i stor grad de samme aktivitetene og de har i tillegg flere utfordringer og spennende opplevelser/tradisjoner å se fram til. De reiser på lengre turer og de er med på faste aktiviteter og opplegg. De bruker nærområdet som er skog, fjord og sjø. Under kontaktinformasjon på oversiktskartet får dere ett godt innblikk av området. De er på kirkebesøk hver jul, de får selvsagt status som førskolebarn som får førskoletrening siste barnehageåret og de ser fram til 1.mai det året da det er rosarussdåp og de får hver sin russelue av barnehagen. De holder på med opplegg rundt det å være rosaruss fram til og med 17. mai og det er stor stas hvert år. 17. mai deltar vi i tog og feiring på Flosta skole da det er den skolen barnehagen sokner til. En liten og bra skole med stabilt personal. I tillegg reiser 4 - 5 - 6 åringene (rullering etter kull) på bading på Flosta skole en gang per uke der målet er at alle skal være flytedyktige før skolestart. Vi har ett godt samarbeid med Flosta, Eydehavn og de private skolene i byen i forhold til overgang barnehage - skole.          

Hestene har vi for kos og stell, turer og trekking av vogn. Hønene og hanen er flotte å se på og det er gøy når de spiser av hånden og legger egg. Duene er vakre og flittige til å legge egg, tenk de har klart å få frem duebarn 🕊️Målet er å kunne ta de med på tur og slippe de så de flyr hjem igjen til barnehagen. Til våren kommer det antakeligvis kaniner til barnehagen.

Moland andelslandbruk er også en viktig kilde til læring, pedagogisk innhold, opplevelser og førstehåndserfaringer. Barna i Skogens Lykke vet hvordan maten blir til og det er ekte glede å kunne lage og servere økologisk mat fra jord til bord. Vi baker ofte og vi serverer varm mat tre ganger per uke. Alle måltider (frokost, lunch/middag og fruktmåltid med påsmurt brød/knekkebrød) serveres hver dag for kun kroner 300,- per heltidsplass. Vi tilbyr bleieavtale og mere informasjon om flere fordeler, organisering, mål og pedagogisk innhold kan dere lese om her hvis dere ønsker.

Vi jobber ut ifra Rammeplanen lenke her og forplikter oss til den gjennom alle hverdagslige hendelser og planlagte aktiviteter. 

For oss er det viktig med ett tett og godt foreldresamarbeid og vi er glade for alle slags innspill. Vi er en liten organisasjon der eier, daglig leder og pedagogisk leder er en og samme person, så det er effektive kommunikasjonsveier.

Ønsker du/dere å vite mer? Kom på besøk og opplev barnehagen selv. Se kontaktinformasjon nederst på siden og ring/send mail for å avtale besøk. Vi kan også nåes på telefon: 940 59 851 / 905 74 867.

Søk direkte her.

Velkommen! 

Forventningsfullt hilsen daglig leder Wibekke Risholt.